Kengetallen kosten kantoorinrichting

“Wat kost de inrichting van een kantoor”?

Die vraag wordt ons regelmatig gesteld.
Natuurlijk is er geen direct antwoord. In het ene kantoor moet immers meer gebeuren dan in het andere en ook het afwerkingsniveau is voor elk kantoor anders. Per geval kunnen de kosten van een kantoor dus flink verschillen.

Als men echter de behoefte heeft aan een ruwe schatting van de kosten van een kantoorverbouwing, dan is een kengetal vaak handig. Zo’n getal gaat weliswaar voorbij aan speciale situaties of afwijkingen, maar geeft in ieder geval een grove indicatie van kosten van de inrichting van een kantoor per m2.

Om een bedrag te kunnen noemen hebben we de kosten van een aantal van onze inrichtingsprojecten geanalyseerd. Afhankelijk van het afwerkingsniveau en van wat er moet gebeuren, komen we dan op een kengetal.

Download

Meer weten? Download de pdf

Ons kengetal voor de inrichtingskosten van een kantoor ligt tussen de €500,- en €1300,- per vierkante meter. Een bedrag van €800,- is dan een ruwe indicator.

Belangrijk

Het kengetal is gebaseerd op de inrichting van een standaard kantoor dat leeg wordt opgeleverd, maar dat al wel is voorzien van installaties zoals klimaat en elektra. Het aanpassen van die installaties op basis van een nieuwe inrichting is wel meegenomen.
We realiseren ons dat dit een flinke bandbreedte is. Maar zoals gezegd, per situatie kunnen de kosten dan ook flink verschillen.

U kunt het kengetal wat specifieker toespitsen op uw situatie. Vraag daarvoor het model “kengetallen kosten kantoorverbouwing” aan. In dat model hebben we de totale kosten wat meer uitgesplitst naar diverse kostensoorten. Het blijft een ruw getal, maar geeft dan wel een indicatie binnen een wat smallere bandbreedte.

De beperkte waarde van kengetallen
Een kengetal is tegelijkertijd aantrekkelijk en gevaarlijk. Het biedt een eenvoudige en snelle indicatie van te verwachten kosten, maar gaat voorbij aan specifieke situaties of afwijkingen.

Deel blog