Wat
Ontwerp en turn-key realisatie
Locatie
Zoetermeer
Oppervlak
1200 m²
+
GGMD Zoetermeer
+ De vraag
De GGMD ondersteunt mensen die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Deze doelgroep heeft specifieke eisen op het gebied van akoestiek, verlichting en kleurgebruik. Omdat de bestaande locaties hier niet aan voldeden, besloot de organisatie om meerdere vestigingen samen te voegen in één nieuwe locatie. Men zocht een partner die deze locatie kon ontwerpen in inrichten op de specifieke wensen van de doelgroep.
+ Aanpak
Na een uitgebreid vooronderzoek vertaalden we de kennis die we hadden opgedaan in een ontwerp met extra aandacht voor akoestiek en verlichting. Zo zijn de wanden extra geluidwerend, is de verlichting aangepast en kent het kleurgebruik duidelijke contrasten. Ook maakten we een specifieke ruimte voor Psycho Motorische Therapie. Met een sportvloer en aparte faciliteiten. Tijdens de realisatie bewaakten we de eisen en zorgden we ervoor dat het budget niet werd overschreden.
+ Resultaat
Een kantoor- annex cliëntenlocatie waar zowel medewerkers als cliënten graag komen, omdat de sfeer goed is en de voorzieningen kloppen. Uitgevoerd binnen het budget en binnen de afgesproken planning. Zoals één van de medewerkers aangaf “zo’n mooie locatie hebben we nog nooit gehad”.